Marjo Kuypers- Mater\015\012\015\012werkt sinds 1997 als natuurgeneeskundig therapeut in haar Praktijk voor Natuurgeneeskunde te Venray.\015\012\015\012Ik werkte ruim 30 jaar als A- verpleegkundige o.a. in een algemeen ziekenhuis in Maastricht, de kinderrevalidatie en 12 jaar in de palliatieve nacht-verpleging.\015\012Verder was ik 12 jaar freelance reanimatie instructeur bij de Nederlandse Hartstichting. \015\012\015\012Naast reflexzone- en energetische therapie werk ik als orthomoleculair therapeut vlgs PNI ( Psycho Neuro Immunologie) en ben verbonden aan de beroepsverenigingen V.N.R.T. en V.B.A.G.\015\012\015\012Mijn missie in mijn werk is:\015\012Mensen bewust maken van de keuzes die ze kunnen maken in het belang van hun gezondheid;\015\012hen daarin te begeleiden op alle fronten zoals o.a. voeding, beweging en bewustwording.\015\012\015\012Cli\303\253nten daar te ondersteunen waar nodig is door te kijken naar mogelijkheden, die men kan benutten met als doel de regie te behouden over hun leven en gezondheid.\015\012\015\012Daarnaast mensen in ziekteprocessen behandelingen geven d.m.v. reflexzonetherapie en energetische therapie met als doel kwaliteit van leven te behouden en daar waar mogelijk is deze te verbeteren.\015\012Voor informatie of contact:\015\012info@praktijknatuurgeneeskunde-kuypers.nl en/of www.vakgroepreflexologielimburg.nl